Home

Van harte welkom op de splinternieuwe website van de Bridgeclub Geesteren

In 2003 is men gaan inventariseren of in Geesteren interesse bestond om te gaan bridgen.

Het resultaat was overweldigend: meer dan 30 enthousiaste mensen uit Geesteren en omgeving gaven zich op voor de beginnerscursus in Erve Kampboer, ons thuishonk.

Een jaar later was hetzelfde aantal mensen nog van de partij en is begonnen met de gevorderdencursus.

Na ook deze cursus met succes te hebben afgerond, is er nagedacht over de oprichting van een officiële bridgeclub.

Op 8 september 2005 is een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij één en ander een feit werd: de Bridgeclub Geesteren was geboren!In dezelfde vergadering zijn met algemene stemmen onderstaande personen benoemd:

Albert Löwik, voorzitter, Gerrit Hütte, penningmeester, Ria Nijhuis, secretaresse.

Met ingang van het seizoen 2014-2015 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Netty Fontein, secretaris:Ineke Bruggink en penningmeester Gerrit Maathuis. 

(NL58 RABO 0102 0431 08)

Het secretariaat van de Bridgeclub Geesteren is: Ineke Bruggink,Huyerenseweg 46, 7678 SE Geesteren. (tel. 0546 - 63 17 91)

Wedstrijdleiders zijn:

Josefien van de Vegte, Harry Mensen, Lies Geerink, Willemien Hütte.Naast uiteraard het bridgespel staat bij onze bridgeclub gezelligheid hoog in het vaandel.

Zonder gezelligheid geen bridge!

Voor inlichtingen en/of lidmaatschap kunt u bellen met Gerrit Maathuis (tel. 0546 - 632358)