Wedstrijdreglement

 Wedstrijdreglement en spelregels Bridgeclub Geesteren:1. Elke avond wordt 1 bridgepaar aangewezen om  voor aanvang van de bridgeavond de tafels en bridgemateriaal gereed te zetten en na afloop te helpen bij het opruimen van het bridgemateriaal. 

2. Wanneer de wedstrijdcommissie op 1 speelavond 3 personen tekort komt voor de lijn-indeling dan worden geen andere bridgeliefhebbers benaderd en kan dus 1 lid van de club die avond niet spelen.
 
3. Elk bridgepaar kan zich 1 keer per seizoen vóór aanvang van een competitieronde afmelden en is hierdoor dan ook uitgesloten voor promotie en degradatie en dat paar kan tijdens die competitieronde dan ook alleen meespelen op verzoek van de wedstrijdcommissie, maar speelt als zodanig niet mee in die competitieronde.
 
4. Afmelding uitsluitend bij Josefien van de Vegte via mobielnr. 06-10319825 en dan uiterlijk woensdagmiddag 17.00 uur;
 
5.  Bij afmeldingen combineert de wedstrijdleiding de spelers/sters bij elkaar. A bij A, B bij B. Indien het niet anders kan dan een combipaar A bij B. Je kunt niet op voorhand doorgeven met wie je wilt spelen. Wordt wel rekening mee gehouden, maar als een partner van iemand zich al eerder heeft afgezegd is het niet vanzelfsprekend dat die dan niet kan spelen.

Bij afzegging krijg je het eigen gemiddelde met een maximum van 50%.Bij 3x afwezigheid volgt degradatie. Speel je met iemand van de eigen competitie dan krijg je wel de score, maar geldt toch wel het “afwezig” zijn. 
 
6. Bij het bieden en spelen aandacht voor:

-niet eerder de biedkaart pakken op het moment dat je zeker weet wat je wilt bieden, dus eerst denken en dan doen!!!!!!!!!!!

-alerteren en stopkaart gebruiken, fair bieden volgens de regels, niet praten tijdens het denken over de bieding en niet te lang nadenken over de bieding want dat geeft ook
informatie;                                                                                                                                       
- de te spelen kaart duidelijk op tafel leggen opdat iedere speler aan de tafel kan zien welke kaart is gespeeld (dus de te spelen kaart niet in de hand  blijven houden). 

- voorts de te spelen kaartslagen op de juiste wijze op tafel leggen zodat na afloop geen misverstand bestaat over het aantal behaalde- en niet behaalde slagen;
 
7. Betekenis alert-kaart:

 Hoofdregel is dat U meteen na een bieding moet alerteren waarvan U kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent en dat deze

 bieding mogelijk nadere uitleg behoeft. Het alerteren gebeurt door het op tafel leggen van een alertkaart. Degene die nu moet bieden mag aan diegene die de alert-kaart heeft

 neergelegd vragen naar de betekenis van de bieding. De meeste leden spelen het Acol-systeem en deze biedingen hoeven niet gealerteerd worden (hieronder vallen o.a. een 2 klaver
( 23+ punten) of 2 ruiten opening (8 of 9 speelslagen), een zwakke 2 harten of 2 schoppen opening, maar biedingen die afwijken van dit systeem moeten wel worden gealerteerd, bijv. voorbereidende klaver.

Conventionele biedingen zoals Stayman en Jacoby ( vallen binnen  Acol-systeem) zijn gemeengoed en behoeven dus niet te worden gealerteerd.
 
8. Betekenis stopkaart:

Een speler kondigt een sprongbod aan door de stopkaart voor zich op tafel te leggen en daarna de biedkaarten van zijn bod op tafel te leggen; na enige tijd, (in het officiële  wedstrijd reglement staat ca. 10 sec... dus 5 sec moet het zeker duren) haalt hij de stopkaart weer weg. Dit is o.a. van toepassing bij een openingsbod van  2 harten of 2 schoppen (sterke opening), maar ook bij een bij- of volgbod) biedingen waarbij een sprong wordt gemaakt. Zijn linker tegenstander mag pas bieden als de stopkaart weggehaald is!
 
9. Promotie – degradatie - afwezigheid:

Elke competitieronde  degraderen uit  de A-lijn 2 of 3 paren en promoveren uit de B-lijn ook steeds 2 of 3 paren; het juiste aantal wordt aan het begin van elk seizoen bekend gemaakt (is afhankelijk van aantal deelnemers in een lijn).Is een paar met kennisgeving 1 of 2 keer volledig afwezig dan wordt een score toegekend van het eigen gemiddelde met een maximum van 50%.  Bij de 3e,4e en 5e , resp. 4e, 5e en 6e  afwezigheid krijgt  men geen score en degradeert men automatisch, tenzij vóóraf  is aangegeven dat men één keer per seizoen gebruikt maakt van de afwezigheidsregel om niet te degraderen.Wanneer een der paarleden zich gedurende 3 of meer zittingen laat vervangen, kan dit paar niet promoveren of kampioen worden maar automatisch degraderen. Voor promotie moet een paar samen minimaal 3 zittingen van een competitie gespeeld hebben.

10. Paar in andere lijn:

Wanneer door bepaalde omstandigheden voor een bepaalde zitting 1 of meer lijnen uit  een oneven aantal of onvoldoende paren bestaat, kan de wedstrijdcommissie gebruik maken van: 
a. een combitafel;

Dit kan wanneer in beide lijnen een oneven aantal paren aanwezig is.Hiervoor wordt een extra tafel gereserveerd en aan deze tafel spelen 6 verschillende  paren uit de A-lijn tegen 6 verschillende paren uit de B-lijn.Voor de uitslag in de A-lijn worden de resultaten van 6 A-lijn paren onderling vergeleken  en voor de uitslag in de B-lijn worden de resultaten van de 6 B-lijn paren vergeleken. Aan de combitafel spelen de A-lijn paren altijd N-Z en de B-lijn paren altijd O-W.     

b. het laten meespelen van gastparen;

de stand voor deze zitting meetellende uitslag zal worden berekend alsof er geen gastparen hadden meegespeeld.
 
11. Scores voor spelers en paren in een andere lijn:

De in een hogere lijn ingedeelde speler/paar/paren krijg(t)en voor de betreffende zitting de score met als bonus 2½% boven de behaalde score, met als maximum het eigen gemiddelde;

Een speler of paar spelend in een lagere lijn krijgt een vermindering van 21/2 % op de behaalde score met als maximum het eigen gemiddelde.
 
12. Spelen met invaller:

Spelen met een invaller (van buiten de club) kan als score maximaal het eigen gemiddelde gehaald worden met een maximum van 50%.
 
13. Rekenmethodes:

Indien nog geen scores aanwezig zijn wordt voorlopig een gemiddelde score van 50% genomen voor de berekening van de stand. De competitiestand wordt op basis van het gemiddelde berekend.
 
14. Indeling  speelschema bij bijzondere bridge-avonden:

Herfstdrive:  speel je met eigen partner waarbij de A- en B-lijn samengevoegd worden;

Kerstdrive:   wordt een speler uit de A-lijn gekoppeld aan een speler uit de B-lijn;

Paasdrive:    speel je met je  eigen partner waarbij de A- en B-lijn samengevoegd worden;

Feestavond: speelt een speler uit de A-lijn met een speler uit de B-lijn .
 
Overige etiquette-  en andere gedragsregels voor plezierig bridgen bij bridgeclub Geesteren:

-Kijk- allereerst dat je de goede spellen op tafel hebt liggen en let daarna op dat vóór het pakken van de kaarten  het mapje met kaarten in de goede richting ligt;

-Je mag je kaarten niet inzien, voordat je tegenstander aan tafel zit;           

-Je begint niet eerder met bieden nadat iedereen alle kaarten in de hand heeft;

-Degene die het eerst mag uitkomen legt de 1e kaart met de beeldzijde naar beneden. Je wacht op toestemming van partner om de kaart om te draaien (dit noemen wij gedekt uitkomen);

-Iedere speler (ook de dummy) mag proberen een onregelmatigheid van elke andere speler te voorkomen (denk b.v. aan het waarschuwen dat iemand moet uitkomen);

-Zolang je eigen kaart open ligt, mag je de betreffende slag nog inzien, ook al hebben andere spelers hun kaart al omgedraaid. Zodra je je eigen kaart hebt omgedraaid, verlies je het recht de slag terug te zien. Je eigen laatste kaart mag je nog pakken en weer inzien tot in de volgende is voorgespeeld, maar je mag nooit aan de kaarten van de tegenstanders komen.

-De dummy moet de kaarten openleggen met de laagste kaarten naar de leider toe en uiteraard de troeven rechts (gezien vanuit de dummy);

-De dummy speelt nooit op eigen initiatief een kaart bij.

Al ligt er een singelton in de dummy en weet iedereen dat die bijgespeeld gaat worden, dan nog wacht de dummy op een teken van de leider;

-Wanneer de dummy merkt dat de leider vanuit de verkeerde hand wil gaan voorspelen, mag de dummy deze fout proberen te voorkomen door de leider erop te wijzen aan welke kant hij aan slag is. De dummy mag op geen enkele manier de leider attent maken op bepaalde kaarten die op tafel liggen. Voorkom iedere schijn dat U dat doet.!!!!!

-Gelaatsuitdrukking is ook zo’n lichamelijke reactie. Vrolijk kijken, teleurgesteld kijken,bedenkelijk de wenkbrauwen fronsen het zijn allemaal menselijke reacties, maar die niet wenselijk zijn; probeer te spelen in een neutrale houding.

-Praat niet over een spel in het bijzijn van andere spelers uit jouw groep. Mogelijk moeten zij dat spel nog spelen;

-Nakaarten alleen na het kaarten. Doe het alleen aan het eind van de ronde, als je klaar bent met de spellen van die tafel, of aan het eind van de avond natuurlijk; nadenken doe je met je verstand en niet met je hand; de correcte gang van zaken is: nadenken – dan een beslissing nemen - en dan pas het biedkaartje pakken dat bij je besluit hoort;

-Er gelden vaste regels die bepalen wanneer een kaart wel of niet gespeeld is:

 Bij het tegenspelen is een kaart gespeeld als ze zo gehouden wordt, dat de partner de beeldzijde zou kunnen zien.

De leider heeft een kaart gespeeld als hij ze met de beeldzijde naar boven zo houdt, dat ze de tafel raakt of bijna raakt;

-Laat de tegenpartij geen eigen rechter spelen. 

Een meer ervaren speler is nog geen goede arbiter. Hij is ook niet  bevoegd als zodanig op te treden. Roep in alle twijfelgevallen de arbiter of iemand van de wedstrijdcommissie;

- Wanneer een verzaking( niet bedienen van de kleur) al een paar slagen geleden heeft  plaats gevonden ( voldongen heet dit), is dit niet meer terug te draaien. De arbiter bekijkt achteraf wat de consequenties zijn en op basis daarvan zal hij rechtspreken. Wanneer een verzaking op tijd wordt opgemerkt, is hij nog niet voldongen en kan de slag nog door de arbiter worden teruggedraaid.

-De bieding is pas gesloten na driemaal pas. Het is niet goed te passen door met de vingers op je eerste paskaartje te tikken.

-Wanneer een leider een aantal slagen voor het einde ziet dat hij de rest haalt, kan hij die slagen claimen door de kaarten open te leggen, maar je moet wel vooraf aangeven dat je gebruik maakt van de claim. Wanneer je als tegenspeler niet akkoord bent met de claim, moet je de arbiter erbij roepen.
Accepteer geen claim als je er niet 100% bent dat deze klopt. -Laat je niet de snelheid van betere tegenstanders opdringen, maar het is ook niet fair het spel met opzet te vertragen.

-Je mag pas een biedkaartje uit de biddingbox pakken, als je aan de beurt bent om te bieden en je pakt ook pas een kaart uit je handen als je aan de beurt bent om te spelen.

-Iedereen houdt de slagen bij in één rijtje van plus- en minslagen. Dat rijtje mag pas opgeruimd worden nadat er overeenstemming is bereikt over de verdeling van de slagen.

-Tel aan het begin van elk spel je kaarten om er zeker van te zijn dat je 13 kaarten hebt. Tel ook aan het eind van elk spel je kaarten na, voordat je ze in het mapje terugdoet.

-Alvorens de kaarten worden teruggezet in het mapje dient elke speler zijn/haar 13-kaarten te schudden.

-Onder geen enkele voorwaarde wordt het mapje tijdens het spelen van zijn plaats gehaald.

-Geef geen punten zomaar weg. Houd de competitie zuiver tot en met het laatste spel.

-Als bij 1e bieding op een spel 4x achtereen gepast wordt, mag men niet verder bieden en dient in de bridge-mate pas ingevuld te worden en niet een 0 van ng (niet gespeeld).

De kaarten mogen in dit geval alleen opnieuw geschud worden door degene die als allereerste dit spel moeten spelen.


April 2017, de wedstrijdcommissie.